پودر زعفران

پودر زعفران یا همان زعفران پودر، به زعفرانی گفته می‌شود که از پودر کردن زعفران خالصِ زیر الکی به دست می‌آید. با این که میزان رنگ‌دهی پودر زعفران بسیار پایین و ناچیز است اما خواص زیادی دارد زیرا حاصل پودر و آسیاب کردن خود زعفران می‌باشد. همان‌طور که در تصویر مشاهده می‌کنید، پودر زعفران دارای ظاهری خوش‌رنگ و زیبا است. مصرف پودر زعفران در تغذیه و درمان، قابل‌توجه است.

ویژگی‌های اصلی پودر زعفران عبارتند از:

  • کلاله‌های خرد شده، کاملاً از هم جدا هستند.
  • قدرت رنگ‌دهی آن بیش از 110 واحد است.
  • رطوبت آن بیش از 4 درصد است.
  • خوش‌رنگ است.
  • تلخی طعم آن بیش از 20 درصد است.
  • عطر آن بیش از 85 درصد است.
  • فاقد رنگ افزودنی است.