زعفران پوشال قلمدار سوپر

زعفران پوشال قلمدار سوپر، زعفرانی است که کلاله‌های آن کشیده، درشت و فاقد فرخوردگی هستند. این نوع زعفران که دارای دم و سفیدی است، معمولاً با دستگاه خشک می‌شود. میزان زردی کلاله‌هایش کمتر و فاقد گرده زعفرانی است. همان‌طور که در تصویر مشاهده می‌کنید، کلالۀ زعفران پوشال قلمدار سوپر از کلالۀ زعفران پوشال قلمدار، بلندتر و فرخوردگی‌اش کمتر است. از آن‌جایی که در زعفران پوشال قلمدار سوپر، خامه به کلاله چسبیده است، امکان تشخیص اصل بودن آن، بسیار راحت‌تر می‌باشد و مشتریان هنگام خرید این نوع زعفران، اطمینان بیشتری به اصل بودنش دارند.

ویژگی‌های اصلی زعفران پوشال قلمدار سوپر عبارتند از:

 • کلاله‌های آن درشت، فاقد فرخوردگی و از هم جدا هستند.
 • انتهای کلاله‌های آن سفیدی دارد.
 • خوش‌رنگ است.
 • قدرت رنگ‌دهی آن بیش از 230 واحد است.
 • رطوبت آن بیش از 4 درصد است.
 • تلخی طعم آن بیش از 20 درصد است.
 • عطر آن بیش از 85 درصد است.
 • فاقد رنگ افزودنی است.

زعفران پوشال قلمدار

زعفران پوشال قلمدار، زعفرانی است که کلاله‌های آن فرخوردگی دارند و درشت نیستند و کمی از قسمت خامه (ریشه) را هم دارند. در نتیجه، این نوع زعفران، دارای دم و سفیدی است. همان‌طور که در تصویر مشاهده می‌کنید، کلالۀ زعفران پوشال قلمدار از کلالۀ زعفران پوشال معمولی، بلندتر و ضخیم‌تر است. به دلیل وجود همین بخش خامه، امکان تقلب در عرضۀ زعفران پوشال قلمدار، کم است. مورد اخیر، باعث محبوبیت آن در بازارهای داخلی و خارجی شده. از آن‌جایی که زعفران پوشال قلمدار، تقریبا یک رشتۀ کامل زعفران را شامل می‌شود، صفر تا صد خواص زعفران را دارا می‌باشد.

ویژگی‌های اصلی زعفران پوشال قلمدار عبارتند از:

 • کلاله‌های آن درشت و به‌هم چسبیده نیستند.
 • کلاله‌های آن فرخوردگی دارند.
 • انتهای کلاله‌های آن، سفیدی دارد.
 • خوش‌رنگ است.
 • قدرت رنگ‌دهی آن بیش از 220 واحد است.
 • رطوبت آن بیش از 4 درصد است.
 • تلخی طعم آن بیش از 20 درصد است.
 • عطر آن بیش از 85 درصد است.
 • فاقد رنگ افزودنی است.

زعفران پوشال معمولی

زعفران پوشال، شامل کلاله و قسمتی از خامه (یک تا سه میلی‌متر) است و مانند زعفران سرگل، رنگ‌دهی و عطر خیلی خوبی دارد و همین امر، زعفران پوشال را به زعفرانی پرطرفدار تبدیل کرده. از دیگر مزایای زعفران پوشال می‌توان به این مورد اشاره کرد: به دلیل وجود بخشی از خامه، زعفران پوشال دربردارندۀ خواص اعجاب‌انگیزِ یک رشتۀ کامل زعفران است.
همان‌طور که در تصویر مشاهده می‌کنید، زعفران پوشال معمولی، دارای کلاله‌های نازک و ضعیف است که دلیل آن می‌تواند آب ناکافی و خاک نامناسب باشد. از زعفران پوشال معمولی برای مصارف خانگی، رستوران‌ها و قنادی‌ها هم استفاده می‌شود.

ویژگی‌های اصلی زعفران پوشال معمولی عبارتند از:

 • کلاله‌های آن نازک و به‌هم چسبیده هستند.
 • کلاله‌ها فرخوردگی دارند.
 • خوش‌رنگ است.
 • قدرت رنگ‌دهی آن بیش از 180 واحد است.
 • رطوبت آن بیش از 4 درصد است.
 • تلخی طعم آن بیش از 20 درصد است.
 • عطر آن بیش از 85 درصد است.
 • فاقد رنگ افزودنی است.