زعفران سرگل سوپر

زعفران سرگل سوپر که در میان زعفران‌های صادراتی، دارای عطر بیشتری است، به زعفرانی می‌گویند که از پاک و الک کردن زعفران پوشال یا دسته طی فرایند خاصی به‌دست می‌آید. به این دلیل به آن سرگل سوپر می‌گویند که در پروسۀ پاک کردنش، سوله یا بوری زعفران را می‌گیرند. در این نوع زعفران، فقط کلاله وجود دارد که ممکن است موقع الک کردن زعفران پوشال یا دسته، کلاله‌ها بشکنند و در نتیجه، کلالۀ ریز و شکسته در آن وجود دارد. همان‌طور که در تصویر مشاهده می‌کنید، کلالۀ زعفران سرگل سوپر، از کلالۀ زعفران سرگل معمولی، بلندتر و صاف‌تر است.

 

ویژگی‌های اصلی زعفران سرگل سوپر عبارتند از:

 • کلاله‌های آن کاملاً از هم جدا هستند.
 • قدرت رنگ‌دهی آن بیش از 230 واحد است.
 • رطوبت آن بیش از 4 درصد است.
 • قرمزِ کاملاً یک‌دست و خوش‌رنگ است.
 • تلخی طعم آن بیش از 20 درصد است.
 • عطر آن بیش از 85 درصد است.
 • فاقد رنگ افزودنی است.

زعفران سرگل

زعفران سرگل یا سرگل زعفران که به آن زعفران ممتاز یا زعفران ریشه هم می‌گویند، حاصل پاک و الک کردن زعفران پوشال و زعفران دسته است. زعفران سرگل دارای کلاله‌هایی ریزتر از کلاله‌های زعفران نگین است. همان‌طور که در تصویر مشاهده می‌کنید، کلاله‌های آن، جدا، صاف، یک‌دست و فاقد سفیدی هستند. در این نوع زعفران، مقداری شکسته و نرمه وجود دارد. اگرچه به دلیل وجود نرمه، قدرت رنگ‌دهی آن پایین می‌آید اما همچنان در چارچوب استاندارد قرار دارد. میزان خوش‌رنگی زعفران سرگل با زعفران نگین برابری می‌کند. مرغوبیت و قیمت مناسب زعفران سرگل، آن را به انتخاب خوبی، به‌خصوص برای مصارف خانگی تبدیل کرده است.

ویژگی‌های اصلی زعفران سرگل عبارتند از:

 • کلاله‌های آن کاملاً از هم جدا هستند.
 • قدرت رنگ‌دهی آن بیش از 230 واحد است.
 • رطوبت آن بیش از 4 درصد است.
 • خوش‌رنگ و قرمز یکدست است.
 • تلخی طعم آن بیش از 20 درصد است.
 • عطر آن بیش از 85 درصد است.
 • فاقد رنگ افزودنی است.

زعفران سرگل شکسته

زعفران سرگل شکسته یا سرگل درجه 3 که به آن زعفران نرمه هم می‌گویند، زعفرانی است که از الک کردن کلاله‌های درشتِ خرد و ریز‌ریز شده به‌دست می‌آید. این نوع زعفران همان رنگ و عطر زعفران سرگل را دارد؛ همان‌طور که در تصویر مشاهده می‌کنید، این نوع زعفران، فقط ظاهرش با زعفران سرگل معمولی متفاوت و کلالۀ آن کوتاه‌تر و صاف‌تر از کلالۀ سرگل معمولی است. از زعفران سرگل شکسته، بیشتر در رستوران‌ها، قنادی‌ها و بستنی فروشی‌ها استفاده می‌شود.

ویژگی‌های اصلی زعفران سرگل شکسته عبارتند از:

 • کلاله‌های خرد شده، کاملاً از هم جدا هستند.
 • قدرت رنگ‌دهی آن بیش از 160 واحد است.
 • رطوبت آن بیش از 4 درصد است.
 • خوش‌رنگ و قرمز یکدست است.
 • تلخی طعم آن بیش از 20 درصد است.
 • عطر آن بیش از 85 درصد است.
 • فاقد رنگ افزودنی است.