زعفران دسته

زعفران دسته که به آن زعفران رشتۀ کامل هم می‌گویند، مادر زعفران‌ها است زیرا همان‌طور که در تصویر مشاهده می‌کنید، شاخۀ کامل زعفران را شامل می‌شود. این نوع زعفران که اصلی‌ترین نوع زعفران ایران است، کلاله‌ها و قسمت خامه را در بردارد.  شاخه‌های کامل زعفران را که از ساقه گرفته می‌شوند، به تعداد زیاد در کنار هم قرار می‌دهند و به‌صورت دسته بسته‌بندی می‌شوند. به این ترتیب، شکل زیبا و خوش‌رنگی از رشته‌های زعفران، خلق می‌شود! برای بسته‌بندی شاخه‌ها از نخ سفید استفاده می‌کنند زیرا رنگ شیمیاییِ نخ‌های رنگی به رشته‌های زعفران منتقل نشود. البته، در بعضی جاها، رشته‌ها را با نخ نمی‌بندند— به این نوع، زعفران دسته باز می‌گویند.

ویژگی‌های اصلی زعفران دسته عبارتند از:

  • کلاله‌ها، زیاد فرخوردگی دارند.
  • انتهای کلاله‌ها سفیدی زیادی وجود دارد.
  • قدرت رنگ‌دهی آن از 120 تا 150 واحد است.
  • رطوبت آن بیش از 4 درصد است.
  • خوش‌رنگ و روشن است.
  • تلخی طعم آن بیش از 20 درصد است.
  • عطر آن بیش از 85 درصد است.
  • فاقد رنگ افزودنی است.