خامه زعفران

ریشه یا سفیدی زعفران که به آن خامه و سفیدۀ زعفران هم می‌گویند، قسمت سفید رنگ مایل به زردی است که در انتهای کلاله قرار دارد، همان‌طور که در تصویر مشاهده می‌کنید. بنابراین، منظور از ریشه، آن قسمت زعفران نیست که در خاک قرار دارد. ریشۀ زعفران، دربردارندۀ تمام خواص زعفران است، البته با درصدی کمتر. قدرت رنگ‌دهی آن پایین است اما عطر فراوانی دارد. ریشۀ زعفران در نوشیدنی‌ها، مخصوصاً چای و دمنوش و غذاهای مختلف به کار می‌رود. از آن‌جایی که ریشۀ زعفران، سرشار از مواد معدنی و ویتامین‌ها است، در صنایع مختلف مانند صنایع آرایشی، بهداشتی و داروسازی هم استفاده می‌شود.

ویژگی‌های اصلی ریشه زعفران عبارتند از:

  • فاقد قدرت رنگ‌دهی است.
  • رنگ سفید مایل به زرد دارد.
  • فاقد رنگ افزودنی است.