دفتر مرکزی: مشهد، فلسطین 24، پلاک 28
تلفن:05191014320
همراه: 09156888257
 
 
 
کارخانه: قاین، خیابان جانبازان 20، ساختمان کسری، مجتمع صنعتی زعفران یارا
تلفن: 05191016651