اندازه بسته‎‌بندی‌های زعفران به صورت عمده‌فروشی:
• 50 گرم
• 100 گرم
• 250 گرمی
• 500 گرمی
• 1 کیلو گرمی
بسته بندی‎های زعفران عمده همه از ظرف‌های خاتم آهنی هستند که همانگونه که ذکر شد علاوه بر استحکام، شکیل نیز هستند و تا مقصد بدون آسیب ارسال خواهندشد.